سفرهای بین شهری خود را به اشتراک بگذارید

سامانه اینترنتی Carvanro برای در ارتباط قرار دادن مسافران با رانندگان مطمئن

چگونه کار می کند؟

کاروانرو یک سامانه اینترنتی است که از طریق آن مسافران و رانندگانی که مسیر یکسان دارند، می توانند سفر خود را به اشتراک گذاشته و با هم همسفر شوند.

چگونه کار می کند؟
آیا امن است؟

همسفر شدن با آدمی که نمیشناسیم راحت نیست. به همین دلیل کاروانرو امکاناتی به کاربرانش میدهد که بتوانند همسفرهاشون رو بشناسند و با خیال راحت مسافرت کنند.

درباره امنیت بیشتر بدانید