سفرهای بین شهری خود را به اشتراک بگذارید

سامانه اینترنتی Carvanro برای در ارتباط قرار دادن مسافران با رانندگان مطمئن

برای یک سفر ماجراجویانه با ما همراه شوید

آیا شما ماشین شخصی دارید؟


passenger

صندلی های خالی ماشین خود را با مسافرانی که با شما هم مسیر هستند به اشتراک بگذارید و از صندلی های خالی خودروی خود کسب در آمد کنید.

یکی از رانندگان کاروانرو باشید

دنبال سفر می گردید؟


driver

بیخیال اتوبوس های کند و تاکسی های گران شوید. در Carvanro شما می توانید رانندگانی را پیدا کنید که با شما هم مسیر هستند.

نحوه رزرو