سفرهای بین شهری خود را به اشتراک بگذارید

سامانه اینترنتی Carvanro برای در ارتباط قرار دادن مسافران با رانندگان مطمئن

چگونه کار می کند؟

کاروانرو یک سامانه اینترنتی است که از طریق آن مسافران و رانندگانی که در یک مسیر هستند می توانند سفر خود را به اشتراک گذاشته و با هم همسفر شوند.

چگونه کار می کند؟

آیا امن است؟

همسفر شدن با آدمی که نمیشناسیم راحت نیست. به همین دلیل کاروانرو امکاناتی به کاربراش میده که بتونن همسفرهاشون رو بشناسن و با خیال راحت مسافرت کنن.

در مورد امنیت بیشتر بدانید