قوانین جامعه کاروانرو

محیطی قابل اطمینان برای تمام اعضای جامعه از اهمیت برخوردار است. بنابراین مجموعه ای از قوانین راجع به اینکه انتظار داریم اعضای کاروانرو چطور رفتار نمایند آماده نموده ایم. لطفا آن ها را بررسی کنید و متعهد باشید که آن ها را رعایت میکنید.

قابل اطمینان

به موقع در محل قرار حاضر خواهم شد و به برنامه ریزی که با همسفرم انجام داده ام پایبند خواهم بود.

دوستانه

با همه اعضای جامعه کاروانرو مانند دوستانم رفتار خواهم کرد و تمام تلاشم را خواهم نمود تا سفرهایم را برای همسفرانم به یک تجربه خوشایند تبدیل کنم.

واقعی

اطلاعات واقعی راجع به خودم و سفرهایم ارائه خواهم کرد. همیشه راجع به همسفرانم نظراتی صادقانه ارائه خواهم کرد.

امن

هرگز در طول مسیر کار خطرناکی انجام نخواهم داد. به عنوان یک راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی تبعیت خواهم نمود و به عنوان مسافر هرگز راننده را مجبور به انجام کاری که ممکن است سلامتی ما را به خطر اندازد نخواهم کرد.