قوانین جامعه کاروانرو

محیطی امن، مطمئن و قانونمند لازمه ی تشکیل یک جامعه است. بنابراین مجموعه ای از قوانین به جهت فعالیت در کاروانرو تعریف شده است. لطفا آن ها را به دقت بررسی کنید و به رعایت آن ها متعهد باشید.

مطمئن

به موقع در محل قرار حاضر خواهم شد و به هماهنگی که از قبل با همسفرم انجام داده ام پایبند خواهم بود.

صمیمیت

با همه اعضای جامعه کاروانرو به مثابه دوستانم رفتار خواهم کرد و تمام تلاشم را خواهم نمود تا سفر را برای همسفرانم به یک تجربه خوشایند بدل کنم.

صداقت

تعهد می کنم اطلاعاتی حقیقی و درست از خودم در سایت ثبت کنم و قصد داشته باشم سفرهایی که در سایت ثبت می کنم را انجام دهم. همواره پس از سفر منصفانه به همسفرم رای خواهم داد.

امنیت

هرگز در طول مسیر سفر، کار خطرناکی انجام نخواهم داد. به عنوان یک راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی کشورم تبعیت خواهم کرد و به عنوان یک مسافر، هرگز راننده را مجبور به انجام کاری خلاف قوانین نخواهم کرد.